Над 93 % от дружествата и едноличните търговци, регистрирани в област Велико Търново, вече обявиха доходите си пред НАП
12 дни преди изтичането на крайния срок, над 93 % от фирмите, регистрирани в област Велико Търново, са обявили пред НАП Велико Търново приходите си за 2019 година. Едноличните търговци /с изключение на тези, които плащат патентен данък/ и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, са почти 1300.
От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка върху доходите на Едноличен търговец и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и година декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.


Вяра Димова
18 Юни 2020 | 17:53
Тагове: НАП, доходи, фирми, декларации

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook