12 постоянни комисии ще действат във Великотърновският общински съвет  през следващите 4 години
12 постоянни комисии ще действат във Великотърновския общински съвет  през следващите 4 години, реши местният парламент на извънредно заседание. На него бяха избрани както членовете, така и председателите им. Определиха и двамата представители в Комисията за номиниране на кандидатите за Академичната награда на Община Велико Търново – Нейко Генчев и Иван Александров. "Лошо започваме мандата си!" – с тези думи от филма "Вчера" председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов започна втория избор на негови заместници на извънредната сесия, на която съветниците прегласуваха точката. Великотърновския общински съвет избра за член на постоянно действащата комисия за избор на председател и заместник-председатели Гюнай Далоолу на мястото на Тодор Тодоров. Отново обаче се чуха гласове, несъгласни с процедурата. В резултат след гласуване новите зам.-председатели на Великотърновския общински съвет са Росен Иванов, Тодор Тодоров, Юлия Тонкова и Калина Широкова. Комисията по устройство на територията, транспорта и паркирането се оглавява от Пламен Петров, по бюджет и финанси – Калина Широкова, по здравеопазване и социални дейности – Светлозар Стойков, по земеделие, гори и опазване на околната среда – Йорданка Стефанова,  по нормативно-правната уредба и обществен ред – Гергана Евтимова,  по образование, наука и култура – Валерия Дончева. Седмата комисия  по икономическите въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки оглавява Росен Иванов, по общинска собственост – Георги Марков, надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол – д-р Валентин Точков. Десетата комисия по спорта, туризма, децата и младежта се председателства от Деян Куздов, по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията – от Николай Илчев, а последната - по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – от Николен Стойнов.

Вяра Димова
19 Ноември 2019 | 18:09
Тагове: сесия, общински съвет, комисии

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook