Кражбите са най-често срещаните противообществени прояви сред подрастващите
Кражбите са най-често срещаните противообществени прояви сред подрастващите. Това каза Христина Станчева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообщестените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Велико Търново. Дейността на местната комисия се изразява в различни аспекти. Най-често в превантивната дейност, разглеждането на възпитателни дела и налагането на възпитателни мерки.
Основната дейност на Местната комисия за борба срещу противообщестените прояви на малолетни и непърнолетни е социалнопревантивната. Тя включва анализ на криминогенните фактори, предотвратяване и ограничаване на действието им, идентификация, проучване и анализ на проблемите, свързани с отклонения в поведението на подрастващите на територията на общината.
Сред другите престъпления е нарушаването на обществения ред.
Една от целите на местната комисия е да покаже на подрастващите какви могат да бъдат последиците от една тяхна противообществена проява. Профилът на децата, извършващи противообществени прояви е различен.
В зависимост от противообществената проява се налага възпитателна мярка. Най-честата и най-лека е предупреждение. А най-тежки са настаняване в социално-педагогически интернат и настаняване във възпитателно училище интернат. В комисията в Община Велико Търново до момента са разгледани 54 възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни.


Вяра Димова
5 Ноември 2019 | 18:07
Тагове: деца, подрастващи, престъпност, дела

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook