Най-голям дял от подадените проектни предложения в областта по Мярка 6.3 е на пчеларите
Приемът по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ приключи на 30 септември. През трите месеца стопаните на малките земеделски стопанства имаха възможност да подават документи за кандидатстване. Подаването на заявления и тази път бе по електронен път. Най-голям дял от подадените проектни предложения в областта е на пчеларите. Финансирането на мярка 6.3 е в размер на 15 000 евро. Сумата се предоставя на две части. След одобрението и подписването на договора с Държавен фонд „Земеделие“ се предоставят на земеделският стопанин 10 000 евро и допълнително 5 000 евро, след като съгласно бизнес плана за кандидатстване е увеличил размера на стопанството си и е извършил планираните инвестиции, заложени в бизнес плана.
Общият брой на земеделските стопани, на които областния офис на Националната служба за съвети в земеделието във В. Търново е оказал помощ е 83 броя от различни селскостопански сектори.
Останалите са разпределени в сферата на растениевъдството, основно отглеждане на трайни насаждения. В сферата на зеленчукопроизводството има около 15 подадени проектни предложения.
На територията на страната са подадени 2500 проектни предложения. Разполагаемият бюджет може да финансира около 65% от подадените проектни предложения. Първите одобрени проектни предложения се очакват в първите месеци на следващата година.


Вяра Димова
15 Октомври 2019 | 17:52
Тагове: помощ. малки, стопанства, проекти, земеделие

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook