Община Велико Търново приема предложения за прояви, които да бъдат включени в Календара на културните събития
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ започва приемането на предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2020 година. Предложения се приемат до 31 октомври 2019 година.
Предложенията трябва да съдържат организатор и партньори, описание на събитието: жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.); тематика; връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.; провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога; провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.
Предложенията трябва да съдържат и дата и място на провеждане, участници, програма – проект, целева публика, прогнозен брой публика, техническо обезпечаване и технически план, финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново - проект.
Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем: две страници формат А4.
Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.
Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2020, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и вземане на решение.


Вяра Димова
30 Септември 2019 | 18:41
Тагове: прояви, култура, събития, преложения

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook