Продължава приема на заявления за еднократна целева помощ за първокласници
Продължава приема на заявления за еднократна целева помощ за първокласници в дирекции "Социално подпомагане" от област Велико Търново. Размера но помощта е 250 лева. Право на таи помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от за предходните 12 месеца преди подаване на заявление декларация е по-нисък или равен на 450 лева.
Заявленията за тази помощ се подават по настоящ адрес, а крайният срок за подаване е 15 октомври 2019 с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол от ЛКК, детето може не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната година.
Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семeйства. Към 26 юли тази година има подадени 329 заявления-декларации, от тях отпускане – 228 броя за 233 деца.
От 1-ви юли тази година в дирекции "Социално подпомагане" започна приемането на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новият отоплителен сезон 2019-2020 г.
Месечния размер на целевата помощ за отопление се определя на база на левовата равностойност но 500 квтч електроенергия, към 31 октомври на текущата календарна година, като за отоплителен сезон 2019/2020г. Е 93лева, а за целия отоплителен период пълният размер е 465 лева, като се изплаща целия размер на един транш.
Относно личните асистенти па Механизма за лична помощ първите такива ще бъдат назначени от 1 септември 2019. Това означава, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка в най-кратък срок.


Вяра Димова
30 Юли 2019 | 17:10
Тагове: първокласници, помощ, семейства, декларации, отопление

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook