Фермерите кандидатстват от 22 юли по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват зо подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Документите ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Държавен Фонд „Земеделие“ според местонахождението на животинския обект. Средствата, които ще бъдат раздадени са 20 млн.лева.
Помощта по мярката за хуманно отношение е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Финансовата подкрепа ще осигури по-добър здравен статус и ще подобри хигиената при тяхното отглеждане. Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи за кандидатстване. В случай че заявлението не се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено лице е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра.От Държавен фонд Земеделие приканват стопаните, които имат желание да кандидатстват по мярката, предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и тяхното предназначение. На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документи, необходими при подаването на заявлението.


Соня Симеонова
19 Юли 2019 | 19:14
Тагове: мярка 14, животни, стопанства, отношение

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook