Двойно са се увеличили делата за убийство в Апелативен съд - Велико Търново през 2018 г.
а четвърта поредна година Апелативен съд – Велико Търново, е втори по натовареност в страната след София, а един съдия разглежда средно по 13 дела на месец. Натовареността се дължи на липсата на съдии и най-вече на тромавата система за назначаването на нови кадри. През 2018 година година съдиите в Апелативен съд – Велико Търново са разгледали общо 1 617 дела, по които са провели 675 съдебни заседания, решили са общо 1383 дела, от които 1185 в тримесечен срок, или 86%, като са се произнесли с акт по същество по 1331 дела. Останалите несвършени 234 дела в края на годината съставляват едва 14,47% от всички дела за разглеждане. Това съобщи на брифинг днес административният ръководител на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев.
Съдиите в Апелативен съд В.Търново са с драстично увеличаване на натовареността, заради сериозни кадрови промени, свързани с пенсионирането на голям брой магистрати, довели до липса на 1/3 от персонала. Сега съществуващата система за провеждане на конкурси е твърде сложна и тромава, за да съумее да отговори адекватно на големия брой освобождаващи се щатове. При щат от 17 съдии, към края на 2018 г. са били заети едва 12 бройки, при относително запазващ се брой на делата за разглеждане, а предстои пенсионирането на още двама магистрати.
През 2018 година най-висок остава делът на постъпилите дела по глава единадесет от Наказателния кодекс "Общоопасни престъпления", които са били 36 през 2018 г., като след увеличението им до 47 броя през 2017 г., са намалели отново до нивото им от 2016 г. От всичките 36 дела, 32 са за престъпления по транспорта или съобщенията, или става дума основно за дела за причинена смърт или телесни увреждания при ПТП.
През годината не са постъпвали сигнали срещу съдии или съдебни служители, които да бъдат основание за извършване на дисциплинарни проверки. Продължава да се увеличава броят адвокатите и гражданите – страни по дела, които се възползват от въведената в края на 2016 година система за отдалечен достъп по електронните досиета по дела.


Соня Симеонова
23 Април 2019 | 18:43
Тагове: Апелативен съд, брифинг, дела, кадри, назначаване

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook