Общинските съветници одобриха нови по-високи заплати на кмета и кметските управници
Великотърновските общински съветници гласуваха с 23 гласа “За“ и без нито един против и въздържал се новите заплати на кмета и кметските управници. Заплатата на Даниел Панов ще бъде 2600 лв, а на неговите заместници 80% от тази сума. От 15 януари тази година се промени начинът за определяне на месечните възнаграждения, като те вече ще се определят от Общинския съвет по Закона за местното самоуправление и местната администрация. Пред Великотърновския общински съвет по време на редовното заседание в последния ден от февруари, общинският съветник Николай Илчев прочете доклад на Комисията по нормативно-правна уредба и обществен ред , относно изменение на наредбата за търговска дейност на преместваемите съоръжения на територията на Община В.Търново и предложението на кмета на града относно работното време на търговските обекти. В Предложението се излагат аргументи в посока необходимостта да се отменят посочените разпоредби, касаещи работното време на търговските обекти. Председателят на Общинския съвет призова съветниците да гласуват за направените промени.
Съветниците разгледаха и приеха програмата за дейността на народните читалища в община Велико Търново, както и статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различни форми на творческо развитие в Младежкия дом в града. В дневния ред на заседанието бе включено и съгласие за кандидатстване на община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Общинските съветници одобриха новите по-високи заплати на кмета и кметските управници, като новата заплата на градоначалника ще е 2600 лв., а неговите заместници ще вземат по 2080 лв.


Соня Симеонова
28 Февруари 2019 | 17:20
Тагове: заплата, кмет, кметски, възнаграждение

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook