Над 1000 проверки извършени от РИОСВ за 2018 година
Над 1000 проверки от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени през 2018 година. Най-често срещаните нарушения са свързани със Закона за управление на отпадъците, казаха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
От извършените общо 1021 проверки, 662 от тях са планови, а 359 извънпланови.
В резултат на контролната дейност на РИОСВ са преустановени замърсявания на водни обекти, както и горене на отпадъци.
Най-често срещаните нарушения през годината са свързани със Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на отпадъци, неводене на отчетност на отпадъците и извършване на дейности по нерегламентирано третиране но неопасни отпадъци.
От направения анализ на КАВ за град Велико Търново и Горна Оряховица данните показват повишаване на стойностите на фините прахови частици през пролетния и есенния период на годината да достигне до максимум през зимните месеци. На територията на град Велико Търново до средата на ноември са отчетени 32 превишения на праговата стойност на фини прахови частици.
Близо 74 хиляди лева са постъпилите средства в 7 общини от областите Велико Търново и Габрово след наложени от РИОСВ санкции на обекти - замърсители на въздух и води от началото на годината до края на ноември.
В началото на декември стартира проект, по който повече от 6000 това пестициди на територията на РИОСВ – Велико Търново ще бъдат предадени за окончателно обезвреждане.
По проекта е предвидено около 615 хиляди кг пестициди да бъдат преопаковани, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане. Освобождаването на всички складове на територията се очаква да приключи до средата на следващата година.


Вяра Димова
12 Декември 2018 | 18:18
Тагове: РИОСВ, проверки, нарушения, санкции

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook