Горна Оряховица не е сред петте града в България с най-замърсен въздух според Добромир Добрев
От всичките 5 общини с превишение на фините прахови частици, Община Горна Оряховица не е сред тях, това заяви днес кметът инж. Добромир Добрев. Според него две от графите в информацията на Оперативна програма „Околна Среда“ не са попълнени коректно от страна на управляващия орган.
Кметът на Горна Оряховица подаде жалба до Софийски административен относно класирането на общините, които попадат в обхвата на Оперативна програма „Околна Среда“.
В таблицата представена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са посочени 25 общини, а петте общини, които са с най много фини прахови частици в периода заложен от Министерството на околната среда са Видин, Монтана, Пловдив, София и Горна Оряховица.
Според Добромир Добрев две от графите не са попълнени коректно от страна на управляващия орган. Единият аргумент е че в графата основен източник на замърсяване съгл. КАВ – битово отопление е записано не, а според програмата за управление на фините прахови частици, изготвена от Община Горна Оряховица, че 70% от тези частици е от битово отопление, т.е много над 50%, както е заложено в критерия.
Според кметът на Горна Оряховица при оценяването на критерия дял на засегнато население е допусната техническа грешка, цифрата 12 628, представляваща засегнатото население от влошено КАВ е невярна.
Според Добрев общината и в частност жителите на Община Горна Оряховица неправомерно са изключени от възможността да покрие този критерий, който Министерството на околната среда и в частност управляващия орган иска да заложи.
В писмо от Министъра на околната среда и водите Нено Димов до инж. Добромир Добрев се посочва, че се приема възражението на кмета по отношение на критерия за допустимост №2 и оценката ще бъде коригирана. В допълнение, Управляващият орган на програмата приема, че цифрата 12 628 е брой домакинства, а не брой жители, но поради липса на изрично направен извод за засегнатото от замърсяване население в общината, оценката в резултат от обследването се коригира на „липсват данни“.
Добромир Добрев настоява Софийски административен съд всички тези неща да бъдат преразгледани или да се търси алтернативен начин за подпомагане на мерките, които е сметнала общината като начини за намаляване на вредните емисии.


Вяра Димова
7 Декември 2018 | 19:01
Тагове: Добромир Добрев, Горна Оряховица, въздух, показатели, жалба

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook