Българо-Румънски проект работи в подкрепа на мобилността и заетоста на работна ръка
Българската Стопанска камара заедно с партньори от Румъния разработват Българо-Румънски проект насърчаващ мобилността на труда в ключови икономически сектори в областта на трансграничното сътрудничество чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.Проектът обхваща четири области от България и четири от Румъния.От българска страна са областите Велико Търново, Силистра, Русе и Добрич, а от Румъния – Констанца, Кълараш, Долж и Мехединци.
Целевите групи, които обхваща проекта, са няколко –активното население в трансграничната зона България-Румъния- неактивно население и безработни лица в същата зона – приблизително 400 000 души и не по-малко от 500 частни компании. Очакваният ефект от реализацията е да се създадат условия за устойчиви работни места, за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост, както и да се насърчи трудовата мобилност. В рамките на проекта е разработена електронна платформа която съдържа икономическа карта на региона, профили на предприятията, личностни профили на потребителите и тестове за оценка -въпросници за интегритет и лоялност, умения за работа в екип, умения за ефективно общуване, за изследване на наблюдателност и внимание и за оценка на нагласите за трудова мобилност.
Ръководителя на Националния център за оценка на компетентностите при Българската стопанска камара Томчо Томов уточни, че са определени пет икономически сектори с потенциал за трудова мобилност. "До момента са идентифицирани 1106 предприятия с потенциал за трудова мобилност, които са включени в онлайн каталог, съдържащ контактни данни и фирмени профили. Чрез анкетно проучване са определени 200 професии и длъжности с потенциал за трудова мобилност
По проекта е направено и изследване, което обхваща общо 860 респонденти от България и Румъния. От него е видно, че по- голям процент от румънците и българите не желаят да работят при чужд работодател.  Основните причини, които спират българи и румънци да работят при чуждестранни работодатели са езиковата бариера, липсата на информация и проблеми с адаптацията. Условията, които най-често са представени пред работодателите са редовно изплащане на работната заплата, осигурена квартира, транспорт, обучение и подходящи условия на труд. Преобладаващият процент от безработните българи предпочитат да се реализират в сферата на търговията, а по-голямата част (48%) от румънците виждат перспективите пред себе си в областта на предприемачеството, показва още проучването.


 
4 Октомври 2018 | 17:20
Тагове: проект, Румъния, работа, работна ръка

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook