Община Велико Търново с присъден етикет „Ефективен CAF потребител“
Във връзка с приключила външна оценка по проект „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на Община Велико Търново е присъден етикет „Ефективен CAF потребител“. Общата рамка за оценка – CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на служителите. Община Велико Търново е една от първите сред администрациите на местните власти, в която започва внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/. Първоначалната фаза на процеса продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Велико Търново, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които постига. Служители от Община Велико Търново са консултанти на други администрации, във връзка с внедряване на общата рамка за оценка.
Етикетът „Ефективен CAF потребител“ ще бъде официално връчен на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов на конференция и церемония, които ще се проведат в София през месец октомври 2018 година.


Александра Димова
31 Август 2018 | 16:59
Тагове: община , CAF, качество, услуги

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook