Търновски учители ще преподават целите за устойчиво развитие на ООН
Учители от великотърновска област се запознаха с целите за устойчиво развитие на ООН. Информационната среща се организира от Центъра за приобщаващо образование и Българска платформа за международно развитие и е част от проекта „Граждански диалог за развитие“ и е във връзка с Българското председателство на съвета на ЕС.
Целите за устойчиво развитие, които бяха акцент в инициативата са „Здравословен начин на живот“, „Качествено и приобщаващо образование“, „Равнопоставеност на половете“ и „Мир, справедливост и борба с корупцията“.
Срещата постави фокус върху четири от седемнайсетте цели като ключови за страната ни. Лилия Пеева каза още, че тези цели визират осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички във всяка възраст, на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички. Те визират и постигане на равенство между половете и равни права за всички жени и момичета и изграждането на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие. Това е същността на предмета „гражданско образование“, който учителите преподават в няколко предмета в програмата, както и в отделни часове на класа.
Новият закон за предучилищно и училищно образование ангажира темите от гражданското образование да се включват интегрирано в обучението до 11 клас в различните предмети, както и в часа на класа. В 11-ти и 12-ти клас училищата са ангажирани да преподават предмет Гражданско образование.


Александра Димова
20 Юни 2018 | 17:14
Тагове: училища, преподаване, цели, ООН

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook