Граждански контрол върху реформата в съдебната система
Гражданското общество да бъде коректив и да отправи препоръки в съдебната система бе темата на Втората процедура за подбор на проекти“Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ , която се проведе в Старата столица. Информационния ден се организира по оперативна програма от Дирекция Добро управление на Министерския съвет.

Процедурата има за цел осъществяване на граждански контрол върху съдебната реформа както и преодоляването на недоверието на гражданите към съдебната система. В нея право на участие имат неправителствени и професионални организации с нестопанска цел и лица регистрирани като работещи в съдебната система, като те могат да участват в разработването на стратегии за реформи и да дават предложения за подобрения. Приоритет имат иновативни проекти, които биха допринесли до отстраняването на недостатъците в структурата. Подкрепят се и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение, както и дискусии за отчетност с гражданско участие. На кандидатите бе предоставен документ, които има за цел да ги улесни при подготовката и подаването на проектните предложения. Допълнителна информация кандидатите получиха от експерти по оперативната програма.
Процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система „ е с три крайни срока за кандидатстване, като първият вече изтече а вторият е от 1 юли. 2018г. До 30.09.2018г. Минималният размер на финансовата помощ за проект е 30 000 лева, а максималният 100 000лв. Срокът за изпълване на проектите е 18 месеца. Повече информация, кандидатите могат да получат на сайта на Дирекцията.


 
14 Юни 2018 | 17:22
Тагове: реформа, съдебна система, граждани, контрол

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook