846 000 лв. приходи от общинските предприятия
846 146.00 лв е общата стойност собствени приходи, които петте общински предприятия на Велико Търново , са реализирали за 2014 година. В зависимост от отрасловата си обособеност предприятията се групират в отраслите „Услуги“ - към които спадат „ Реклама – Велико Търново“, Общинското кабелно радио и „Спортни имоти и прояви. Към „Екология“ е предприятието „ Зелени системи“, а към отрасъл „Гори „ - „ Горско стопанство“ . Те са пряко свързани с информираността на населението и обслужването на Общинската инфраструктура , спорта, рекламната дейност на юридически и физически лица на територията на общината. Общинското предприятие „ Зелени системи“ през последната година увеличава персонала и дейността си, с което увеличава и разходите . През 2014 година общинското предприятие „ Спортни имоти и прояви“ е завишило приходната част на бюджета си с 34 хил лв в сравнение с 2013 година, което се дължи на подобрената събираемост. През 2014 година са извършени мащабни ремонти на стадион „Ивайло“ , които продължават и в момента. Реклама Велико Търново отчита загуби с около 25 хил лева , заради финансовата криза и глобалното навлизане на информационните системи, което кара част от платците да отказват сключени договори. До края на 2013 година Горско стопанско има продадени 7193 кубика дървесина от сключени договори. Тенденция и приоритет на предприятието през 2015 година е да организира и проведе необходимите търгове и конкурси за маркиране и продажба на стояща дървесина.

Симона Димитрова
26 Март 2015 | 18:24
Тагове: приходи, общински предприятия, отчет

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook