Подготвят терена за Регионалното депо

Работата по изграждане на Регионалното депо за битови отпадъци вече започна. В момента се прави подготовка на терена. Модерната система ще се намира в близост до старото сметище до с. Шереметя. Припомням Ви, че на 15 януари тази година бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 30,6 млн. лв. за изграждане на регионалното депо. На площ от 160 дка ще бъде изградена регионалната система за битови отпадъци. Проектът трябва да стартира със строителство на първа клетка за депониране на отпадъците с капацитет от близо 174 т. Годишно. Общият капацитет на регионалната система ще бъде над 673 т. В Шереметя ще се приемат отпадъци от 279 селища на шестте общини, където живеят около 175 000 души. От месец и половина Злати Добрев работи като пазач на терена, където ще бъде изградено модерното съоръжение. Проектът предвижда да бъдат изградени общо три клетки за депониране на неопасните отпадъци. Преди това битовата смет ще минава през инсталация за механично и биологично сепариране на постъпващите смесени отпадъци, ще има и компостиране. Боклуците се рециклират като се отделят черни и цветни метали, хартия, стъкло. Преди две седмици от общината обявиха, че официално първата копка на депото ще бъде направена началото на месец октомври.

Десислава Колева
8 Октомври 2014 | 19:00
Тагове: депо, отпадъци, Шереметя, терен, регионална система

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook