Интернет езикът трети език

Езикът в социалните мрежи се превръща в трета форма на изразяване, казват специалисти. Той се различава от писмената и говорима реч и се обособява като отделна нова форма. Общуването в интернет често води до загуба на навиците за правилно писане. В същото време обаче е и повод все повече хора да пишат и да се интересуват от граматическите правила.С нарастване на силата на интернет комуникациите се изгражда своеобразна нова форма на българския език. Тя не може да бъде причислена нито към писмения с характерните за него норми и специфики, нито към устната реч въпреки приликата си с него. Често пренасяме интернет езика в ситуации, където е необходима книжовната форма на общуване. Нуждата от комуникация по интернет обаче е причина все повече хора да се замислят за това как пишат.Интернет езикът си има своя специфика.Изписването на собствени имена с малка буква, например, се смята за израз на отрицателно отношение към събеседника. От друга старана писането само с главни букви е своеобразен вик, крещене. Някой от чисто графичните особености е примерно изписване на цифрата четири вместо "ч" и на три вместо "з".Интернет езикът отразява тенденция за предване на информация с минимален брой думи. Той е следствие от непрекъснатото развитие на писмеността, твърдят българисти.

Маргарита Апостолова
20 Март 2013 | 16:14
Тагове: интернет, език, писане, социални мрежи, общуване, граматика, комуникации

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook