300 хил. лева за 3 резервата в областта

С над 300 хиляди лева Регионалната инспекция по околната среда и водите ще подобрява състоянието на 3 резервата в Област Велико Търново. Средствата са отпуснати от Европейският съюз по Оперативна програма „Околна среда“. Държавното съфинансиране по проекта е на стойност 45 хиляди лева. Обектите, които ще засегне проектът са резерватът „Бяла крава“ и поддържаните резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“. С отпуснатите средства ще бъдат очертани резерватите, ще бъде подобрено управлението им, ще бъде повишена информираността на хората за тях и начините за опазването им. Резерватите са разположени на територии държавна собственост. Растителните видове в тях са предимно букове на възраст над 80 години. Проектът стартира през юни 2012-та година, като крайният срок на изпълнението му е средата на 2015-та.

Борис Цанов
12 Декември 2012 | 17:15
Тагове: резервати, околна среда, проект, РИОСВ

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook