Увеличава се популацията на хищниците в региона

Три пъти се е увеличил броят на хищниците на територията на ловно- рибарско дружество Велико Търново. Регистрира се и незаконен отстрел на диви животни, което рефлектира върху популацията на благородния елен. Региона обитават около 70 броя възрастни елена и кошути.Разнообразието от диви животински видове разрешени за отстрел в региона включва благороден елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк, чакал, лисица и дива котка, фазан, заек, яребица, кеклик. . Ловното дружество отчете, че отстрелът им е контролиран и строго регламентиран в Закона за лова и опазването на дивеча.Всяка ловна дружинка има по 5 човека, които отговарят за следенето на бракониери. На много места по ловните терени са поставени и устройства за видео наблюдение.В ловното дружество разселват 1500 фазани, 300 яребици, кеклик, полудива патица. Подхранват дивата свиня и се грижат за опазването на биологичното разнообразие в региона.

Биляна Мартинова
26 Ноември 2012 | 19:57
Тагове: лов, диви животни, разнообразие, хищници, бракониери, контрол

« Назад
live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортажНастройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook