Програмата за седмицата


 

15.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 3 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 92 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 93 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 4 еп. /п/
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 106 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 643 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 93 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 94 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“ - историческа драма
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 93 и 94 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
03:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“ - историческа драма
05:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Из обърканите записки на мис Бразилия“ - драма /п/
06:40 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 106 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 3 и 4 еп. /п/

16.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“-историческа драма /п/
11:40 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА : Свети Димитър – храмът
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 93 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 94 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 5 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 107 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 644 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 94 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 95 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 94 и 95 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Боливар – човек на трудностите“-историческа драма /п/

17.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 5 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 94 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 95 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 6 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 108 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 645 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 95 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 96 еп. /п/
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 95 и 96 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Червен отбор“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 108 еп.
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА : Часовниците на Търново

18.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 6 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 95 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 96 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 7 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 109 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 646 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 96 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 97 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Краят на лятото“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 96 и 97 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Краят на лятото“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 109 еп.

19.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 7 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 96 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 97 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 8 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 110 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 647 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 97 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 98 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Лъжливи рими“ - 6 еп.
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 97 и 98 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
03:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
04:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
06:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма /п/
07:40 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА : Коледни традиции

20.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 97 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 8 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 98 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 9 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 111 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 647 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 648 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 98 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 99 еп. /п/
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 98 и 99 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 111 еп. /п/
07:15 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 8 и 9 еп. /п/

21.10.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 98 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 9 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 99 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Лъки и неговата команда“ - 10 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 112 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 648 бр.
17:10 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Royal Dixie Band
17:40 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ : „Моят приятел Уго“
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 649 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 99 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 100 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Лъжливи рими“ - 6 еп. /п/
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 99 и 100 еп. /п/
01:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 112 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА : От Игнажден до Мръсните Дни

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook