Програмата за седмицата


 

17.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 7 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 7 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 8 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: „Христо Илиев – Йогата“ - 1, 2 и 3 част
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 8 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 30 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 678 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 8 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 9 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщане у дома“ - драма
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 8 и 9 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщане у дома“ - драма /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщането на Чейс“ - драма /п/
06:00 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: „Христо Илиев – Йогата“ - 1, 2 и 3 част
07:32 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Ст. Стамболов- от бунтовника до диктатора

18.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщане у дома“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 8 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 8 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 9 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 9 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 32 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 679 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 9 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 10 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 9 и 10 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Завръщане у дома“ - драма /п/
07:40 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Жената

19.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 9 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 9 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 10 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 10 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 33 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 680 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 10 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 11 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 10 и 11 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
07:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 33 еп. /п/

20.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 10 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 10 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 11 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 11 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 34 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 681 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 11 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 12 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. „ЧЕСТНО КАЗАНО“ - Люба Кулезич
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 11 и 12 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър /п/
03:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: ВЕЛИКО ТЪРНОВО – поетичен рецитал

21.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 11 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 11 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 12 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 12 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 35 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 682 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цената на мълчанието“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 12 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 13 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 12 и 13 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цената на мълчанието“ - трилър /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Парковете на Търново

22.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 12 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 12 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 13 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цената на мълчанието“ - трилър /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 13 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 36 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 682 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 683 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 13 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 14 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. „ЕВРОДИКОФ“
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 13 и 14 еп. /п/
01:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цената на мълчанието“ - трилър /п/
07:05 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 36 еп. /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Еньовден

23.06.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 13 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 13 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 14 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. „ЧЕСТНО КАЗАНО“ - Люба Кулезич /п/
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 37 еп.
16:45 ч. „ЕВРОДИКОФ“ /п/
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 684 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 14 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 15 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 14 и 15 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нашият син сватовникът“ - драма /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 37 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Трансформърс“ - 13 и 14 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook