Програмата за седмицата


 

20.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 36 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 25 еп.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 37 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 26 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 49 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 635 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Маргаритки през декември“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 37 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 38 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 37 и 38 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Маргаритки през декември“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
04:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
05:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
07:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 49 еп. /п/

21.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 37 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 26 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 38 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Маргаритки през декември“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 27 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 50 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 636 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 38 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 39 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Освободителят“ - историческа драма
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 38 и 39 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
03:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Освободителят“ - историческа драма /п/
05:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма /п/
06:40 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 50 еп. /п/
07:05 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 27 еп. /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: „Воините на Лотоса“ - авторски филм

22.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 38 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Освободителят“ - историческа драма /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 39 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 28 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 51 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 637 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 39 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 40 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 39 и 40 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 51 еп.
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Часовниците на Търново

23.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 39 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 28 еп.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 40 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Терминалът Кук“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 29 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 52 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 638 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 40 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 41 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Малките ездачи“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 40 и 41 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Малките ездачи“ - драма /п/
04:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Терминалът Кук“ - драма /п/
05:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
07:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 52 еп. /п/

24.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 40 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Малките ездачи“ - драма /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 29 еп.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 41 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 30 еп.
16:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 53 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 639 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 41 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 42 еп. /п/
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Миранда се завръща“ - биографична драма
00:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
00:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 41 и 42 еп. /п/
01:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
02:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
03:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Миранда се завръща“ - биографична драма /п/
06:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
07:40 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Бъдни вечер със семейството

25.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 41 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 30 еп.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 42 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 31 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 54 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 639 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 640 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 42 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 43 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 42 и 43 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
06:00 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 54 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 31 еп. /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Хлябът

26.08.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 42 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 31 еп.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 43 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Клуб Уинкс“ - 32 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 55 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 640 бр.
17:10 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Стефан Горанов Квартет
18:10 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Непознатата Трапезица
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 641 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 43 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 44 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 43 и 44 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Метеж“ - драма /п/
06:30 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Стефан Горанов Квартет /п/
07:30 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 55 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook