Програмата за седмицата


 

26.06.2017

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
09:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Спусната завеса“ - драма / п /
11:25 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 572 бр.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 35 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 36 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затворът“ - екшън / п /
15:40 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:10 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 573 бр.
16:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 11 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 36 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 37 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Спомни си“ - драма
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:45 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 36 и 37 еп. / п /
01:25 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър / п /
03:15 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Спомни си“ - драма / п /
04:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затворът“ - екшън / п /
06:15 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 572 и 573 бр.

27.06.2017

07:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
09:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Спомни си“ - драма / п /
11:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 573 бр.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 36 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 37 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър / п /
15:40 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:10 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 574 бр.
16:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 12 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 37 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 38 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд дълга“ - драма
23:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:40 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:55 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 37 и 38 еп. / п /
15:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:55 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски / п /
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд дълга“ - драма / п /
05:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Синът ми е невинен“ - драма/трилър / п /
06:30 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 573 и 574 бр.

28.06.2017

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
09:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд дълга“ - драма / п /
11:25 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 574 бр.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 37 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 38 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски / п /
15:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:15 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 575 бр.
16:45 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 13 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 38 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 39 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:45 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 38 и 39 еп. / п /
01:25 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма / п /
03:15 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален / п /
04:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Мост на времето“ - приключенски / п /
06:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 574 и 575 бр.

29.06.2017

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Първични тайни“ - криминален / п /
11:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 575 бр.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 38 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 39 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма / п /
15:40 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:10 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 576 бр.
16:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 14 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 39 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 40 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:45 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 39 и 40 еп. / п /
01:25 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен / п /
03:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси / п /
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма / п /
06:30 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 575 и 576 бр.

30.06.2017

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси / п /
11:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 576 бр.
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 39 еп. / п /
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 40 еп. / п /
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен / п /
15:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:15 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 577 бр.
16:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 15 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 40 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 41 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:45 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 40 и 41 еп. / п /
01:25 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:45 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма / п /
03:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма / п /
04:55 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен / п /
06:30 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 576 и 577 бр.

01.07.2017

07:20 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 40 еп. / п /
08:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма / п /
10:30 ч. „Внезапно разсъмване“ - документален
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 41 еп. / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма / п /
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Правото да мълчиш“ - драма
15:50 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 577 бр.
16:45 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 16 еп.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 578 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 41 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 42 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
23:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 41 и 42 еп. / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър / п /
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър / п /
04:15 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Правото да мълчиш“ - драма / п /
05:55 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма / п /

02.07.2017

07:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 41 еп. / п /
08:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър / п /
10:35 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 577 бр.
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 42 еп. / п /
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър / п /
13:30 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър
15:40 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:10 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 578 бр.
16:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: Приключенията на Чък и приятели – 17 еп.
17:10 ч. Световни суперструктури: Парите - док. филм
17:55 ч. Дикси Джаз Фест В. Търново 2014 – Дикси Бойс Бенд
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 579 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 42 еп. / п /
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 43 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия
23:10 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
23:25 ч. СЕРИАЛ: „Страници от живота“ - 42 и 43 еп. / п /
01:05 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Незавършена история“ - трилър / п /
02:35 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия / п /
04:05 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър / п /
05:35 ч. Световни суперструктури: Парите - док. филм
06:20 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 578 и 579 бр.

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook