Програмата за седмицата


 

18.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 47 и 48 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 38 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 39 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 49 и 50 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 61 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 661 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 39 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 40 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия
23:40 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
00:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 39 и 40 еп. /п/
01:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
03:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/
05:25 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Торнадо“ - екшън /п/
06:50 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 61 еп. /п/
07:15 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 49 и 50 еп. /п/

19.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 39 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 40 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 51 и 52 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 62 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 662 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 40 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 41 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 40 и 41 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/

20.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 51 и 52 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 40 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 41 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 53 и 54 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 1 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 663 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 41 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 42 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 41 и 42 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Капитан Кураж“ - приключенски /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 1 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Бъдник в Драганово

21.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 53 и 54 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 41 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 42 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 55 и 56 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 2 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 664 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 42 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 43 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 42 и 43 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Русата маймуна“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Парични игри“ - трилър /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 2 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Коледа за малките и големите мечти

22.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 55 и 56 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 42 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 43 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 57 и 58 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 3 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 665 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 43 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 44 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ:„Обетована земя“ - 43 и 44 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 3 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Покровителката на Търново

23.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 43 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 57 и 58 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 44 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 59 и 60 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 4 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 665 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 666 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 44 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 45 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър
23:10 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 44 и 45 еп. /п/
00:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
02:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
03:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма /п/
05:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Полузащитникът от Нотрдам“ - драма /п/
06:50 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 4 еп. /п/
07:15 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 59 и 60 еп. /п/

24.02.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 44 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 59 и 60 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 45 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 61 и 62 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 5 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 666 бр.
17:10 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2016 : Олег Киреев & Бранко Маркович квартет
18:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА : „Жената – вятър с влюбени очи“
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 667 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 45 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 46 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Терминалът Кук“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Обетована земя“ - 45 и 46 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Терминалът Кук“ - драма /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Харви“ - фентъзи /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Моето друго аз“ - 5 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 61 и 62 еп. /п/
07:25 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ : „Династията Асеневци“

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook