Програмата за седмицата


 

26.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 77 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Кръвна връзка“ - трилър /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 51 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 78 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Маргаритки през декември“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Стефан Горанов Квартет /п/
15:00 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Royal Dixie Band /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 52 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 103 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 688 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 78 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 79 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 78 и 79 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Маргаритки през декември“ - драма /п/
06:00 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 103 еп. /п/
06:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 51 и 52 еп. /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Денят на независимостта /Пламен/

27.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 78 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Легендата за човека алигатор“ - приключенски /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 52 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 79 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 1 и 2 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 104 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 689 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 79 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 80 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Лили Дейл“ - драма
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 79 и 80 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Лили Дейл“ - драма /п/
04:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Една вълшебна нощ“ - драма /п/
05:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма /п/
07:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 104 еп. /п/

28.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 79 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Лили Дейл“ - драма /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 1 и 2 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 80 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 3 и 4 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 105 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 690 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Размяна на майките“ - комедия
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 80 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 81 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 80 и 81 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Размяна на майките“ - комедия /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Затопляне" – трилър /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Избавлението на Илейн“ - трилър /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 105 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: В махала Деветаци

29.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 80 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Подтиснат страх“ - ужаси /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 3 и 4 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 81 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Размяна на майките“ - комедия /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Робин от Локсли“ - приключенски
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 5 и 6 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 106 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 691 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 81 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 82 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Г-н и г-жа Любов“ - драма
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 81 и 82 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Г-н и г-жа Любов“ - драма /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Робин от Локсли“ - приключенски /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Размяна на майките“ - комедия /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Ханът на Хаджи Николи

30.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 81 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Г-н и г-жа Любов“ - драма /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 5 и 6 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 82 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 7 и 8 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 107 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 692 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 82 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 83 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 82 и 83 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сезонът на надеждата“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 107 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Бъдник в Драганово

31.08.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 82 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
10:35 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 7 и 8 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 83 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 9 и 10 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 108 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 692 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 693 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 83 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 84 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цялостен масаж“ - драма
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 83 и 84 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цялостен масаж“ - драма /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бялото джудже“ - фантастика /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Жените на Джейк“ - комедия /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 108 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 9 и 10 еп. /п/
07:25 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: „Династията Асеневци“ – док. Филм

01.09.2019

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 83 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Дерби“ - драма /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 9 и 10 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 84 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Чък и приятели“ - 11 и 12 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 109 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 693 бр.
17:10 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Родополоджи
18:10 ч. ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ: Денят на независимостта – Пламен
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 694 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 84 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 85 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия
23:40 ч. СЕРИАЛ: „Грозната Бети“ - 84 и 85 еп. /п/
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сбогом пиленце“ - комедия /п/
04:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Тъжната река“ - драма /п/
06:20 ч. ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ 2017 : Родополоджи /п/
07:15 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - 109 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook