Програмата за седмицата


 

17.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 13 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 155 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 156 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 14 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - Коледен епизод 1
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 652 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 156 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 157 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 156 и 157 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Магистрала лунна светлина“ - драма /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Сред врагове“ - военен /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - Коледен епизод 1 /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: В махала Деветаци

18.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 14 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 156 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 157 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 15 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - Коледен епизод 2
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 653 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 157 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 158 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“
23:10 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 157 и 158 еп. /п/
01:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
02:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
04:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Черна Роза“ - трилър /п/
06:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Моя малка убийца“ - драма /п/
07:30 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: В махала Шодековци

19.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 15 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 157 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 158 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 16 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - Новогодишен епизод
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 654 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 158 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 159 еп. /п/
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цялостен масаж“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 158 и 159 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Цялостен масаж“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Зуумен“ - екшън /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да гониш мечтата си – историята на Гейл Девърс“ /п/
07:20 ч. СЕРИАЛ: „Пълна къща“ - Новогодишен епизод /п/

20.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 16 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 158 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 159 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 17 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 1 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 655 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 159 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 160 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма
23:00 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:20 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 159 и 160 еп. /п/
00:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
02:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
04:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Бандити в униформа“ - криминален /п/
05:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Смъртоносна паяжина“ - трилър /п/
07:10 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 1 еп. /п/
07:35 ч. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ С УСМИВКА: Ханът на Хаджи Николи

21.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДЕНЯ – сутрешен блок
09:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Нощния Джон“ - драма /п/
11:20 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 17 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 159 еп. /п/
12:45 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 160 еп. /п/
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 18 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:25 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 2 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 656 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 160 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 161 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Реверон“ - биографична драма
23:30 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
23:50 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 160 и 161 еп. /п/
01:20 ч. „МЕТРОНОМ“ - вечерна информационна емисия / п /
01:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
03:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Реверон“ - биографична драма /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Отвъд скамейките“ - драма /п/
06:30 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 2 еп. /п/
07:00 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 17 и 18 еп. /п/

22.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 160 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Реверон“ - биографична драма /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 161 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Предачката на песни“ - фентъзи /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 19 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 3 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 656 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 657 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 161 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 162 еп. /п/
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър
23:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 161 и 162 еп. /п/
00:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
02:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
03:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Да обичаш непозната“ - драма /п/
05:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Реверон“ - биографична драма /п/
07:00 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 3 еп. /п/
07:25 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 19 еп. /п/

23.12.2018

07:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
08:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 161 еп. /п/
09:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Езерото“ - трилър /п/
10:30 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 19 еп. /п/
11:00 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 162 еп. /п/
11:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
12:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
13:35 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
13:50 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
14:00 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ - драма
15:40 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 20 еп.
16:05 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
16:20 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 4 еп.
16:45 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 657 бр.
17:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма
18:40 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
18:50 ч. „СКОРОСТ“ - магазинно предаване 658 бр.
19:15 ч. МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ
19:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 162 еп. /п/
20:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
20:30 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 163 еп.
21:20 ч. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
21:30 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Г-н и г-жа Любов“ - драма
23:10 ч. СЕРИАЛ: „Цената на славата“ - 162 и 163 еп. /п/
00:40 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Ужас в семейството“ - драма /п/
02:10 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Г-н и г-жа Любов“ - драма /п/
03:50 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Пленено сърце – историята на Джеймс Минк“ -драма /п/
05:20 ч. ИГРАЛЕН ФИЛМ : „Голямото бягство на слона“ - приключенски /п/
06:50 ч. СЕРИАЛ: „Баровки“ - 4 еп. /п/
07:15 ч. АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ: „Най-малкия зоомагазин“ - 20 еп. /п/

live


Евроком Царевец

Търсене
Изпрати репортаж

Анкета

Все още няма добавени анкети!Настройване на цифров приемник


Тайната къщаПредаванияСтанете наш почитател във Facebook